ZWROT TOWARU:

Indywidualne zamówienia - Nie ma możliwości zwrotu towarów, które zostały przygotowane według zaakceptowanego przez Ciebie projektu, wg Twoich zindywidualizowanych potrzeb.

Świadczenie usług - Nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli wykonano w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo odstąpienia od umowy.

W innych przypadkach masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówionych towarów bez podania przyczyny. Na początku musisz wypełnić formularz zwrotu (kliknij aby pobrać) i przesłać na adres biuro@kameleon-leon.pl. Po zapoznaniu się z przesłanym formularzem potwierdzimy czy jest możliwość zwrotu zakupionego przez Ciebie towaru drogą mailową.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy przesyłasz na nasz adres za pośrednictwem przesyłki pocztowej towar, który chcesz zwrócić. Zwrot następuje na Twój koszt, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych!

Po otrzymaniu przez nas zwracanego towaru otrzymujesz zwrot kosztów za towar, w tym koszt przesyłki jaki poniosłeś przy zakupie przelewem bankowym (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie). Nie zwracamy natomiast kosztów zwrotu towaru!

UWAGA:

Towar, który jest zwracany powinien być kompletny, w opakowaniu, w jakim był dostarczony i nie nosić śladów używania. W przypadku stwierdzenia przez nas, że towar był wykorzystywany w sposób wykraczający poza konieczny do sprawdzenia towaru, będziesz ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

REKLAMACJA:

W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego towaru stwierdzisz niezgodność z jego opisem widniejącym na zamówieniu, wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu towaru, masz prawo do złożenia reklamacji.

Reklamację możesz złożyć poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego (kliknij aby pobrać) oraz odesłania na nasz adres biuro@kameleon-leon.plReklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub otrzymania reklamowanego towaru.

W przypadku, w którym uznamy to za niezbędne, zobowiązany będziesz do dostarczenia reklamowanego towaru, o czym zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przesłanie reklamowanego towaru powinno być zabezpieczone aby uniknąć jego uszkodzenia, za pośrednictwem przesyłki Poczty Polskiej S.A. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem!

Rozpatrzenie reklamacji:

- pozytywnie: zwrócimy koszty przesyłki, do wysokości kosztów przesyłki Poczty Polskiej S.A. Dodatkowo, naprawimy uszkodzony towar lub dostarczymy nowy towar, zgodnie z Twoimi żądaniami. W przypadku niemożności naprawy lub dostarczenia nowego towaru, zwrócimy Ci koszt zakupu towaru.

- negatywnie: nie zwrócimy kosztów przesyłki, zaś zwrot reklamowanego towaru nastąpi na Twój koszt - jeżeli wyrazisz chęć otrzymania z powrotem reklamowanego towaru.

UWAGA:

Reklamacji nie podlegają wady powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru. Mamy prawo odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Ciebie projektem (np. treść zaproszenia, rozmiar czcionki, rodzaj papieru, kolor wstążki lub innego materiału itp).